Geri Kalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geri Kalmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geri Kalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ermek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geri Kalmak kelimesinin anlamı:

1. arkada kalmak.

2. gecikmek.

3. çağdaşlarının ve yaşıtlarının düzeyine gelememek veya düzeyinde olmamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ermek kelimesinin anlamı:

1. -e Erişmek:
      “Nereden geldiğini anlamadığı bir ataklığa ermişti.” – Necati Cumalı

2. -e Kavuşmak.

4. nesnesiz İnsan veya bitki büyüyüp gelişmek, yetişmek.

5. nesnesiz Ürün olgunlaşmak:
      “Arpalar erdi de gelin, girdik yolmaya” – Halk türküsü

6. nesnesiz, din bilgisi Kendini Tanrı yoluna vermiş kimse insanüstü kutsal bir aşamaya erişmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.