Geri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İleri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geri kelimesinin anlamı:

1. isim Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı:
      “Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi.” – Necati Cumalı

2. isim Son, sonuç:
      Sen gerisini düşünme.

3. isim Bir şeyin sona kalan bölümü:
      Yazının gerisi yarın yayımlanacak.

4. isim Geçmiş, mazi:
      “Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok.” – Sait Faik Abasıyanık

5. isim Hayvanda boşaltım organının dışı.

6. sıfat Eksik gösteren (saat):
      Bu saat beş dakika geridir.

7. sıfat Aptal, anlayışsız.

8. sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş:
      Geri düşünce. Geri adam.

9. zarf Geriye doğru:
      “Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum.” – Falih Rıfkı Atay

10. ünlem “Geri dön, geri git!” anlamında bir söz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İleri kelimesinin anlamı:

1. isim Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.

2. isim Bir şeyin ulaşılacak yönü:
      Yolun ilerisi düz.

4. sıfat Önde bulunan:
      İleri karakol. İleri hat.

5. sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat):
      Saat beş dakika ileridir.

6. sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış:
      İleri fikirler.

7. zarf Öne doğru, ileri doğru:
      Masayı biraz ileri çekelim.

8. ünlem “Amaca doğru durmadan yürü” anlamında kullanılan bir seslenme sözü:
      “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” – Atatürk

9. isim, spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.