Geri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Geri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Geri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gelişmiş, Medeni

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geri kelimesinin anlamı:

1. isim Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı:
      “Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi.” – Necati Cumalı

2. isim Son, sonuç:
      Sen gerisini düşünme.

3. isim Bir şeyin sona kalan bölümü:
      Yazının gerisi yarın yayımlanacak.

4. isim Geçmiş, mazi:
      “Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok.” – Sait Faik Abasıyanık

5. isim Hayvanda boşaltım organının dışı.

6. sıfat Eksik gösteren (saat):
      Bu saat beş dakika geridir.

7. sıfat Aptal, anlayışsız.

8. sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş:
      Geri düşünce. Geri adam.

9. zarf Geriye doğru:
      “Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum.” – Falih Rıfkı Atay

10. ünlem “Geri dön, geri git!” anlamında bir söz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gelişmiş kelimesinin anlamı:

sıfat Gelişme gösteren, ümranlı:
      “Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Medeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar:
      “Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf Uygar biçimde:
      “Çok ayıp oldu; sözlerini, istediğini daha medeni anlatabilirdi.” – Kerim Korcan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.