Gerilemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gerilemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gerilemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gelişmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerilemek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Geri çekilmek, geriye çekilmek:
      “Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı.” – Mahmut Yesari

2. nesnesiz Daha aşağı bir dereceye düşmek.

3. nesnesiz Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak.

4. nesnesiz, mecaz Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gelişmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, biyoloji Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak:
      “Çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir.” – Sait Faik Abasıyanık

2. nesnesiz İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.