Getirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Getirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Getirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Götürmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Getirmek kelimesinin anlamı:

1. -e Gelmesini sağlamak:
      “Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar.” – Reşat Nuri Güntekin

2. -de Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.

3. -i Erişmek veya eriştiğini sanmak:
      Baharı getirdik.

4. nesnesiz İleri sürmek:
      Örnek getirmek.

5. nesnesiz Sebep olmak, ortaya çıkarmak:
      Bu rüzgâr kar getirir.

6. -i İletmek, bildirmek:
      “Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi.” – Orhan Seyfi Orhon

7. nesnesiz Sağlamak:
      “Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse…” – Ömer Seyfettin

8. -e Bir makama atamak veya seçmek.

9. yardımcı fiil Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar:
      Ateh getirmek. Nedamet getirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Götürmek kelimesinin anlamı:

1. -i Taşımak, ulaştırmak veya koymak:
      “Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim.” – Ayla Kutlu

2. -e, -i Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek.

4. nesnesiz Öldürmek:
      Hastalık çok insan götürdü.

5. -e Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.

6. -e, -i Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek:
      Beni evime kadar götürdü.

7. -e Bir sonuca vardırmak:
      “Bitirmeden şunu da söyleyeyim, ahlaka, gerçek ahlaka götüren başlıca yollardan biri de aşktır.” – Nurullah Ataç

8. -i Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak:
      Eksiler artıları götürdü.

9. -i Herhangi bir yiyeceği tek başına ve hızlı bir biçimde yemek.

10. -i, argo Tümüyle sahip olmak.

11. -i, argo Haksız kazanç sağlamak, mal veya para sahibi olmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.