Gevşetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gevşetmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gevşetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gerdirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gevşetmek kelimesinin anlamı:

1. -i Sertlik ve gerginliğini bozmak.

2. -i, mecaz Rahatlatmak, sakinleştirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerdirmek kelimesinin anlamı:

-e  Germe işini yaptırmak:

      “Eski bir bağ kulübesinin duvarları üstüne bir çadır gerdirmiş, içinde yaşıyordu.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.