Gidici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gidici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gidici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalıcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gidici kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kısa süre için var olan, kalıcı karşıtı.

2. sıfat Gitme durumunda bulunan, gitmek üzere olan.

3. sıfat, mecaz Ölmek üzere olan:
      “Ben gidiciyim. Benden sonra buralarda durma, çocukları al ve İstanbul’a ağabeyinin yanına git.” – Erendiz Atasü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalıcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sürekli, geçici karşıtı.

2. sıfat Her zaman geçerliğini sürdürecek olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.