Giriş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Giriş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Giriş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çıkış

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Giriş kelimesinin anlamı:

1. isim Girme işi:
      “Hattın hizmete girişinden az sonra savaş başladı.” – Ayla Kutlu

2. isim Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre:
      Evin girişi pek dar.

3. isim, edebiyat Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.

4. isim Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm.

5. isim Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser:
      Dil bilimine giriş.

6. isim, müzik Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıkış kelimesinin anlamı:

1. isim Çıkma işi:
      “Pencerelerden odaya giriş çıkış kolaydı.” – Ayla Kutlu

2. isim Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta:
      “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” – İhsan Oktay Anar

4. isim Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması.

5. isim Mezuniyet, okul bitirme.

6. isim Çıkış belgesi.

7. isim, mecaz Beklenilmeyen bir sırada yapılan sert konuşma.

8. isim, askerlik Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti.

9. isim, askerlik Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı.

10. isim, spor Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar.

11. isim, bilişim Çıktı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.