Gıyaben kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gıyaben– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gıyaben kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yüz yüze, Şahsen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gıyaben kelimesinin anlamı:

1. zarf, eskimiş Kendi yokken, ortada olmaksızın:
      Gıyaben hüküm giydi.

2. zarf, eskimiş Adını, sözünü başkalarından duyarak, görmeden:
      “Ben teyzenizin kızıyım, sizi de gıyaben tanırım.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüz yüze kelimesinin anlamı:

zarf, mecaz Karşı karşıya, vicahen:     
Yüz yüze görüşmek istiyor, söyleyecekleri varmış.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şahsen kelimesinin anlamı:

1. zarf Kendi (kendim, kendin …), bizzat:
      “İngiltere sefiri, kendi devletinin prensibini burada şahsen de takip ediyor.” – Ercüment Ekrem Talu

2. zarf Tanışmadan, dış görünüşü ile, uzaktan:
      Onu şahsen tanırım, ahbaplığımız yoktur.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.