Giyinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Giyinmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Giyinmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Soyunmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Giyinmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Giymek, kuşanmak:
Herkes siyahlar giyinmiş.” – Ahmet Ümit

2. -de Giysiyi belli bir yerden almak veya belli bir yerde diktirmek:
Hepsi terzi Mir’de giyinirlerdi.” – Ömer Seyfettin

3. -e, mecaz Ağır bir söze veya davranışa, sesini çıkarmadan içerlemek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soyunmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Üstündeki giysilerin bir bölümünü veya tümünü çıkarmak:
Islıkla hafif şarkılar mırıldanarak soyunuyorum.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. nesnesiz Mevlevilikte tarikata girmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.