Gökyüzü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gökyüzü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gökyüzü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yeryüzü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gökyüzü kelimesinin anlamı:

isim, Atmosferin gözle görünen bölümü:

      “Gökyüzünün başka rengi de varmış / Geç fark ettim taşın sert olduğunu” – Cahit Sıtkı Tarancı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeryüzü kelimesinin anlamı:

1. isim, coğrafya Yer kabuğu.

2. isim Dünya:
      “Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.