Gölge kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gölge– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gölge kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Işık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gölge kelimesinin anlamı:

1. isim Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık:
      “Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?” – Halide Edip Adıvar

2. isim Güneş ışınlarından korunacak yer:
      “Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin.” – Memduh Şevket Esendal

3. isim Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet:
      “Ben, ay yüzlü güzellerin peşinde bir gölgeye benzerim.” – Ahmet Kabaklı

4. isim Resimde bir şekli cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan az çok koyu renk.

5. isim Yetkisi olmadığı hâlde etkili olan:
      Gölge başkan. Gölge kabine.

6. isim Röfle.

7. isim, mecaz Birinin yanından hiç ayrılmayan kimse.

8. isim, mecaz Koruma, kayırma himaye:
      Onun gölgesi altında yaşıyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Işık kelimesinin anlamı:

1. isim Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk:
      “Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi.” – Halide Edip Adıvar

2. isim Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç:
      “Bir gece yatmışken kalktı, bitişik odaya girdi, ışığı yaktı.” – Yusuf Atılgan

4. isim, mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı:
      “Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu.” – Peyami Safa

5. isim, mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb:
      “Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan.” – Necati Cumalı

6. isim, fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.