Gönenç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gönenç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gönenç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kıtlık, Yokluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gönenç kelimesinin anlamı:

isim Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama, refah:

      Yurtta istediğimiz gönenci sağlamak için çok çalışmalıyız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kıtlık kelimesinin anlamı:

1. isim Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma:
      “Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı…” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Kuraklık, savaş vb. nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık:
      “Memleketi kavuran kıtlık buranın semtine uğramamıştır.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim, mecaz Duygu, söz vb.nde azlık:
      “Espri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yokluk kelimesinin anlamı:

1. isim Yok olma, bulunmama durumu, adem, ademiyet, fıkdan, gaybubet:
      “Bin bu derde, yokluğa ve tehlikeye rağmen, gönül avlayan bir Bursa baharı idi.” – Tarık Buğra

2. isim, mecaz Fakirlik, yoksulluk:
      “Beni külfete sokma, şimdi ben yokluktayım.” – Ahmet Kabaklı

3. isim, felsefe Hiçlik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.