Gönülsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gönülsüz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gönülsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İstekli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gönülsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gönlü olmadan, isteksiz yapılan:
      “Bir okul skecinin gönülsüz oyuncuları gibiydiler.” – Ayşe Kulin

2. zarf Gönlü olmaksızın, istemeyerek:
      “Gönülsüz yazıyorum. İstemediğim için, çevresinde dolanıp uğunuyorum.” – Nezihe Meriç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İstekli kelimesinin anlamı:

sıfat Bir şeye karşı isteği olan:

      “Neden olmasın, çok istekli bir çocuk. Üstelik genç ve dinamik.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.