Görgüsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Görgüsüz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Görgüsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Nazik, Kibar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görgüsüz kelimesinin anlamı:

sıfat Görgüsü olmayan:
      “Mağazalar, görgüsüz yeni zenginlerin zevklerine uygun yemek odası takımları ile doldurmuşlardır vitrinlerini.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nazik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Başkalarına karşı saygılı davranan:
      “Seçilmişlik duygusu insanları birbirine yakınlaştırdığından içeride herkes birbirine karşı son derece nazikti.” – Elif Şafak

2. sıfat İnce yapılı, narin:
      “Kadın fevkalade nazik ve güzel, çocuklar oya gibi idiler.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Gerekli önlemler alınmadığında daha kötü olan, kritik:
      “Şimdi devleti tehlikeden kurtaracak pek nazik zamandır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

5. sıfat Dikkat isteyen, özen gerektiren:
      “Rica ederim gülmeyiniz, iş pek naziktir, şaka götürmez.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kibar kelimesinin anlamı:

1. sıfat Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse):
      “İşte senin bu kibar, bu efendi hâllerine bayılıyorum.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Soylu, köklü (kimse, aile):
      “Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.