Görkemli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Görkemli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Görkemli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sade, Gösterişsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görkemli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen, gösterişli, debdebeli, haşmetli, ihtişamlı, muhteşem, şaşaalı, şatafatlı, tantanalı, anıtsal.

2. sıfat İri yapılı, iyice serpilmiş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sade kelimesinin anlamı:

1. sıfat Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz:
      “İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil.” – Memduh Şevket Esendal

2. sıfat Şeker katılmamış (kahve):
      Sade kahve.

4. sıfat, edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım):
      “Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gösterişsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gösterişi olmayan, mütevazı:
      “Fakat fakir, gösterişsiz ve hatırsız bir adam olduğu için teşebbüsleri daima neticesiz kalmıştır.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Gösteriş yapmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.