Görmeyen Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Görmeyen nasıl yazılır tdk, Görmeyen anlamı tdk, Görmeyen nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Görmeyen – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Görmeyen mi?” yoksa “Görmiyen mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Görmiyen  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Görmeyen olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Görmiyen (-Kelime için yanlış kullanım-)

Görmeyen ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görmek kelimesinin anlamı:

1. -i Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.

2. -i Anlamak, kavramak, sezmek:
Türk iradesinin ne demek olduğunu da sen göreceksin.” – Ruşen Eşref Ünaydın

3. -i Yanına gidip konuşmak:
      Bugün müdürü göreceğim.

4. -i Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.

5. -i Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak:
Hangi memlekete gitsek resmî makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük.” – Falih Rıfkı Atay

6. -i Yapmak, etmek:
      İş görmek. Masraf görmek.

7. -i, -den Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak.

8. -den Almak:
      Birinden ders görmek.

9. nesnesiz Bir şeye erişmek:
      Cebi para görmek.

10. -i Çok değer vermek:
      Gözü yalnız parayı görüyor.

11. nesnesiz Bir işleme uğramak:
      Teftiş görmek.

12. nesnesiz Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak:
      Ev güneş görüyor.

13. -i Ziyaret etmek.

14. -i Karşılaşmak, rastlaşmak.

15. -le Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak:
      Körler parmaklarıyla görürler.

16. nesnesiz Sahne olmak, geçirmek:
      Bu ova çok savaş gördü.

17. -i Saymak, herhangi bir şey gibi görmek.

18. -i Gezmek:
      Ankara’yı gördün mü?

19. -i, teklifsiz konuşmada Vermek:
Baba hiç param yok, biraz görsen beni, dediği sabahı minnetle anımsar Ali Bey.” – Nezihe Meriç

20. -i, spor Takım arkadaşlarından en uygun olanına pas atmak.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Yaptıklarımı görmeyen birisi için daha fazla çaba gösteremem.