Görmüş geçirmiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Görmüş geçirmiş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Görmüş geçirmiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Deneyimsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görmüş geçirmiş kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Görgülü, geçmişte iyi günler yaşamış, güngörmüş, deneyimli:
      “Bizim aramızda en görmüş geçirmişi, en okumuşu sensin.” – Azra Erhat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Deneyimsiz kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Görgülü, geçmişte iyi günler yaşamış, güngörmüş, deneyimli:
      “Bizim aramızda en görmüş geçirmişi, en okumuşu sensin.” – Azra Erhat

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.