Görünmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Görünmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Görünmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kaybolmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Görünmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Görülür duruma gelmek, görülür olmak, gözükmek:
      “Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var” – Karacaoğlan

2. nesnesiz İzlenim uyandırmak:
      “Bu, biraz daha inandırıcı görünüyor.” – Ayla Kutlu

3. nesnesiz Benzemek, görünüşünde olmak.

4. nesnesiz, mecaz Azarlamak:
      Çocuk pek azdı, biraz görünüver.

5. nesnesiz, mecaz Gözdağı vermek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaybolmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yitmek:
      “Kız kaybolduktan sonra aklına geldi babası olduğu.” – Ahmet Ümit

2. nesnesiz Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak:
      “Bir müddet sonra her ikisi de büyük antreden çıkıp kaybolurlar.” – Ahmet Muhip Dranas

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.