Gösterişsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gösterişsizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gösterişsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İhtişam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gösterişsizlik kelimesinin anlamı:

1. isim Gösterişsiz olma durumu, sadelik.

2. isim Görkemsizlik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İhtişam kelimesinin anlamı:

isim Görkem:

      “Hilmi Bey’in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi.” – Samiha Ayverdi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.