Göstermek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Göstermek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Göstermek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gizlemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Göstermek kelimesinin anlamı:

1. -i Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek:
      Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi.

2. -e, -i Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak:
      Size kitaplarımı göstereyim.

3. -i Belirtmek, anlatmak:
      Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor.

4. -e Bir şeyin etkisi altında tutulmak:
      Güneşe göstermek. Aleve göstermek.

5. -e Kanıtla inandırmak:
      Bunun böyle olduğunu size göstereceğim.

6. nesnesiz Öğretmek, açıklamak:
      Yol göstermek.

7. -e, nesnesiz Yapmasını söylemek, görevlendirmek:
      Size ne iş gösterdiler?

8. -i Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek:
      “Bu, seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!” – Reşat Nuri Güntekin

9. -i Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak:
      Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor.

10. nesnesiz Görünmek, benzemek.

11. yardımcı fiil Etmek:
      İtaat göstermek. Dayanışma göstermek.

12. -e, mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek:
      “Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizlemek kelimesinin anlamı:

1. -i, -den Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak:
      Siperleri çalılarla örterek uçaklardan gizlediler.

2. -i, -den Beneklerle, çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir şeyi bulunduğu çevreye uydurmak, alalamak, peçelemek, kamufle etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.