Gözü pek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gözü pek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gözü pek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Korkak, Çekingen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gözü pek kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Korkusuz:
      “O kadar kararlı, o kadar gözü pekti ki civar mahalleden gelen çocuklar bile onun ordusuna yazılmaya başladılar.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkak kelimesinin anlamı:

sıfat Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan):
      “Korkak bir adam değilim gibi geliyor bana. Ancak, en korkusuzların bile korktukları bir şey vardır sanırım.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekingen kelimesinin anlamı:

sıfat Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse), muhteriz:
      “Bunlar çoğunlukla çekingen, utangaç olurlardı.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.