Grev kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Grev– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Grev kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İşbaşı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Grev kelimesinin anlamı:

isim, İş bırakımı:
      “Tartışma, grevin nereden çıktığını aklına takanlar yüzünden büyüyüp genişledi.” – Nermi Uygur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İşbaşı kelimesinin anlamı:

isim,İş yerlerinde işe başlama.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.