Güç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Güç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Güç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı kolay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güç kelimesinin anlamı:

1. isim Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor:
      Zihin gücü. Yaşama gücü.

2. isim Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.

4. isim Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik:
      Paranın gücü.

5. isim Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği:
      Motorun gücü.

6. isim Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu:
      Güçler dengesi.

7. isim Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli:
      İnsan gücü.

8. isim Bir toprağın verimlilik yeteneği.

9. isim, mecaz Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse.

10. isim, coğrafya Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği.

11. isim, fizik Birim zamanda yapılan iş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre kolay kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç(II) ve zor karşıtı:
      “Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

2. isim Kolaylık:
      İşin kolayını buldum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.