Güçlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Güçlü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Güçlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kuvvetsiz, Zayıf

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güçlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü olan, kudretli, kuvvetli, yavuz:
      “Kalın gövdeli, güçlü bir ihtiyardı.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Şiddeti çok olan.

3. sıfat, mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu:
      “Sanırım uzun zaman kimliğini korumak, güçlü kalabilmek için direndi.” – Reha Mağden

4. sıfat, mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili:
      “Bu denli güçlü bir aşkı bundan sonra da önleyemeyeceğimi biliyordum.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kuvvetsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz:
      “Çuvalları kolaylıkla taşıyan hamallar benim kuvvetsiz ve çelimsiz vücudumla alay ettiler.” – Kemal Bilbaşar

2. sıfat Etkisiz:
      Kuvvetsiz bir ilaç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zayıf kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan):
      “Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım.” – Sermet Muhtar Alus

2. sıfat Görevini yapacak yeterli gücü olmayan:
      Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf.

4. sıfat, mecaz Önemli, güvenilir olmayan:
      Zayıf bir bilgi.

5. sıfat, mecaz Çok az:
      Zayıf bir ihtimal.

6. sıfat Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan:
      Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık.

7. isim Başarısızlığı gösteren not.

8. sıfat, mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz:
      Zayıf bir öğretmen.

9. sıfat, mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan:
      “Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.