Güdümlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Güdümlü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Güdümlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bağımsız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güdümlü kelimesinin anlamı:

sıfat Güdümü olmayan:
      “Onca yıl hapis yattık, uygunsuz, güdümsüz bir işini görmedim.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bağımsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür:
      “Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı.” – Necati Cumalı

2. sıfat Müstakil.

4. isim Bağımsız milletvekili.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.