Güldürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Güldürmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Güldürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağlatmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güldürmek kelimesinin anlamı:

-i Gülmesine sebep olmak:

      “Bu sözler, benzerimi ilk defa olarak kahkahayla güldürdü.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağlatmak kelimesinin anlamı:

-i Ağlamasına yol açmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.