Gülmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gülmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gülmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gülmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak:
      “O ne söylese sinirli sinirli ve tabii olmayan gülüşü ile gülüyordu.” – Halide Edip Adıvar

2. nesnesiz Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek.

3. -e Biriyle alay etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağlamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek:
      “Annemi ölmüş gördüm rüyamda / Ağlayarak uyanmışım” – Orhan Veli Kanık

2. nesnesiz Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.

4. -e, mecaz Bir duruma üzülmek:
      Şu kara bahtıma ağlıyorum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.