Gülüşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gülüşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gülüşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağlaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gülüşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Karşılıklı veya birlikte gülmek:

      “Hep birlikte kahkahayla gülüştüler.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağlaşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, -le Birlikte ağlamak:
      “İhtiyarlar, analar, çocuklar ağlaşıyor / Gökten geniş bir yürek matemimi taşıyor” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. nesnesiz Sızlanmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.