Gün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gün– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gece

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gün kelimesinin anlamı:

1. isim Güneş.

2. isim Güneş ışığı.

3. isim Gündüz:
      “Bütün gün yanında kalırdım.” – Adalet Ağaoğlu

4. isim Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre:
      “Kız kardeşi üç yıl, bir gün olsun canı sıkılmadan yaşadı Tatvan’da.” – Necati Cumalı

5. isim İçinde bulunulan zaman:
      “Aylıkları, günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu.” – Reşat Nuri Güntekin

6. isim Zaman, sıra:
      “Ama şu son günlerde büyük bir ilerleme olmuştu kadında.” – Ayşe Kulin

7. isim Çağ, devir.

8. isim İyi yaşanmış zaman:
      Zavallı, gün görmedi.

9. isim Bayram niteliğinde özel gün:
      Bugün Fransızların günü imiş.

10. isim Belirli günlerde ev hanımlarının konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı:
      Yarın Ayşe Hanım’ın günü.

11. isim Tarih.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gece kelimesinin anlamı:

1. isim Genellikle saat 22.00’den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb:
      “Kel Hasan kumpanyası o gece bir komedi dram oynuyordu.” – Osman Cemal Kaygılı

2. isim Bu süre içindeki karanlık.

4. zarf Geceleyin:
      “Yalnız gece oynatılan kuklalar da vardır.” – Metin And

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.