Günahkâr kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Günahkâr– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Günahkâr kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Masum, Bigünah

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Günahkâr kelimesinin anlamı:

sıfat, Günahlı:

      “Vakit vakit gözlerini kapayarak o herkesin / Ah ettiği sevda adlı günahkârı düşündün mü?” – Enis Behiç Koryürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Masum kelimesinin anlamı:

1. sıfat Suçsuz, günahsız:
      “Melek kadar masum / Yok canım şeytan kadar şirret” – Behçet Necatigil

2. sıfat Temiz, saf(II):
      “Gül kokusunda saf ve masum bir eda, yaseminde romantik bir sevda hisseder gibi olurum.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bigünah kelimesinin anlamı:

sıfat, 

Günahsız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.