Günahsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Günahsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Günahsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Suçlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Günahsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Günahı veya suçu olmayan, bigünah, masum:
      “Yürekleri fesatla dolduğundan bu masum günahsızı öldürmeyi kafalarına koymuşlar.” – Elif Şafak

2. zarf Günahı veya suçu olmadan:
      “Silahçı Tahsin günahsız gitti fakat sonra, onu gönderenlerin ebedî günahları, tarihin ebedî sayfalarına geçti.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Suçlu kelimesinin anlamı:

sıfat Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim:

      “Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.