Gür kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gür– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gür kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Seyrek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gür kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran:
      “Gür, kumral saçlarının çerçevelediği narin yüzü kıpkırmızı idi.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Bol, verimli, feyyaz:
      “Eski toprağa ektiklerin / Bir yeni güçle göverdi gür” – Behçet Necatigil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seyrek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı:
      “Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı.” – Peyami Safa

2. sıfat Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.