Gurbet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gurbet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gurbet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıla, Yurt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gurbet kelimesinin anlamı:

isim, Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik:
      “Ben gurbette değilim / Gurbet benim içimde” – Kemalettin Kamu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıla kelimesinin anlamı:

1. isim Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma.

2. isim Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer:
      “Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var” – Karacaoğlan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yurt kelimesinin anlamı:

1. isim Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan:
      Türk yurduna Türkiye denir.

2. isim Memleket:
      “Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez.” – Falih Rıfkı Atay

4. isim Göçebe Türklerin oturduğu çadır.

5. isim Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer:
      “Öğrencilerin bir bölümü, ilk yılı yurtta geçirse bile ikinci yıldan başlayarak eve çıkmayı yeğler.” – Ahmet Cemal

6. isim, mecaz Diyar:
      Bu köy pehlivanlar yurdudur.

7. isim, mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.

8. isim, halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.

9. isim, eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.