Gürbüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gürbüz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gürbüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıska, Cılız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gürbüz kelimesinin anlamı:

sıfat Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş:
      “Otuz kadar çocuğun hepsi gürbüz ve mutludur.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıska kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok zayıf ve kuru, kaknem, çelimsiz, arık:
      “Bodrum katında kalan sıska oğlanın salonunun tam üstüne denk düşüyordu odası.” – Elif Şafak

2. sıfat, eskimiş Karın boşluğuna su dolmuş olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cılız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif:
      “Hanın sahibi cılız bir adamdı.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Güçsüz, sönük (ışık):
      “Ambarda, tavana tutturulmuş cılız ışıklar, arada sönecekmiş gibi pırpırlanıyordu.” – Burhan Günel

3. sıfat İnce:
      “Bir zamanlar asma köprünün bulunduğu yerde şimdi cılız bir halat vardı.” – Ayşe Kulin

4. sıfat Basit, değersiz, önemsiz:
      “Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu.” – Burhan Felek

5. zarf Güçsüz bir biçimde:
      “Üçüncü kez aynı cümleyi söylüyordu ama şimdi çok daha cılız çıkmıştı sesi.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.