Gürültü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Gürültü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Gürültü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sessizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gürültü kelimesinin anlamı:

1. isim Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata:
      “Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara.” – Çetin Altan

2. isim, mecaz Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık veya tartışma:
      İşçiler arasındaki gürültü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sessizlik kelimesinin anlamı:

1. isim Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata:
      “Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara.” – Çetin Altan

2. isim, mecaz Birçok kişinin karıştığı kavga, karışıklık veya tartışma:
      İşçiler arasındaki gürültü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.