Güzelleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Güzelleşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Güzelleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çirkinleşmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güzelleşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz

Güzel bir durum almak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çirkinleşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Çirkin bir duruma gelmek:

      “Her gün biraz daha zayıflayıp çirkinleşen, sinirli bir kadın.” – Kemal Tahir

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.