Güzide kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Güzide– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Güzide kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıradan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güzide kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Seçkin, seçilmiş, seçme:
      “Selanik’in en varlıklı, en muteber, en güzide ailelerinden sayılıyor.” – Attila İlhan

2. sıfat, eskimiş Aydın, okumuş, seçkin (kimse):
      “Bir milletin güzidesiyle halkı arasında bu derece tezat doğru mudur?” – Orhan Seyfi Orhon

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıradan kelimesinin anlamı:

sıfat Bayağı:

      “Bir hafta sonra ölü bulunmuştu evinde, basit bir dalgınlık, sıradan bir elektrik kaçağı.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.