Haberdar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haberdar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haberdar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Habersiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haberdar kelimesinin anlamı:

sıfat, Haberli, bilgili:
      Olup bitenden haberdardır.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Habersiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan, bihaber.

2. zarf Haber vermeden, habersizce, bihaber:
      “Romancının uyarılarından habersiz kaldınız.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.