Haberli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haberli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haberli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bihaber

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haberli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan:
      Haberli konuk.

2. zarf Haber vermiş veya almış olarak:
      Biz oraya haberli gittik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bihaber kelimesinin anlamı:

1. sıfat Habersiz:
      “Kimisi maişet derdine düşmüş / Rahattan bihaber” – Cahit Sıtkı Tarancı

2. zarf Habersiz bir biçimde:
      “Hoyratça ayrılan yolları, birbirlerinden tamamen bihaber katettikleri gençlik dönemlerinin ardından, Cemal’in beklenmedik dönüşüyle yeniden kesişivermişti.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.