Hafiflik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hafiflik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hafiflik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ağırlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hafiflik kelimesinin anlamı:

1. isim Hafif olma durumu:
      “Işık bol, sofra açık, kadehler pırıl pırıl / Bak, sessiz adımlarla yaklaşıyor yeni yıl / Omzuma koy başını bir gül hafifliğiyle” – Halit Fahri Ozansoy

2. isim, mecaz Rahatlık:
      “Biraz su dökünüp hafiflik hissettikten sonra kalktılar.” – Necip Fazıl Kısakürek

3. isim, mecaz Davranışları içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uymama durumu:
      “Din adamına hafifliğin yaraşmayacağı, davranışlarında ciddiyetten uzaklaşmaması gereği hatırlatılır.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağırlık kelimesinin anlamı:

1. isim Ağır olma durumu:
      Taşın ağırlığı.
      Yükün ağırlığı.

2. isim Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne.

4. isim Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum:
      Havanın ağırlığı.

5. isim Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.

6. isim Yük, külfet:
      Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır.

7. isim Takı:
      Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti.

8. isim Sorumluluk:
      Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim.

9. isim Etki, baskı, güçlük.

10. isim Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak:
      “Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli.” – Attila İlhan

11. isim, halk ağzında Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın (II).

12. isim, mecaz Sıkıntı.

13. isim, mecaz Ağırbaşlılık:
      Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi.

14. isim, mecaz Değerli olma durumu:
      Hediyenin ağırlığı.

15. isim, mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu:
      “Beynime bir ağırlık peyda olmuştu.” – Aka Gündüz

16. isim, askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri:
      “Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum.” – Falih Rıfkı Atay

17. isim, fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite.

18. isim, spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.