Hakikat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hakikat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hakikat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vefalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakikat kelimesinin anlamı:

1. isim Gerçek:
      “Ayık olmak yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir.” – İsmet Özel

2. isim Gerçeklik.

3. zarf Gerçekten:
      “Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vefalı kelimesinin anlamı:

sıfat Vefakâr:

      “Hatırda kalan şey değişmez zamanla / Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye Abla” – Ahmet Muhip Dranas

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.