Hakikat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hakikat – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hakikat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yalan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakikat kelimesinin anlamı:

1. isim Gerçek:
      “Ayık olmak yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir.” – İsmet Özel

2. isim Gerçeklik.

3. zarf Gerçekten:
      “Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalan kelimesinin anlamı:

1. isim Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır:
      “Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski Şarklılardır.” – Ahmet Haşim

2. isim Yalancı kimse:
      Yalansın bizim oğlan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.