Hakiki kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hakiki – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hakiki kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yalan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakiki kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerçek:
      “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” – Atatürk

2. sıfat Niteliği değişmemiş, aslına uygun olan:
      Hakiki Türk tütünü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalan kelimesinin anlamı:

1. isim Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır:
      “Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski Şarklılardır.” – Ahmet Haşim

2. isim Yalancı kimse:
      Yalansın bizim oğlan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.