Hakir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hakir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hakir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Değerli, Üstün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakir kelimesinin anlamı:

sıfat, Aşağı görülen, değersiz:
      “O hâlde, insanın yaratılması, kendini hakir bilmesi, aşağı görmesi içindir.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değerli kelimesinin anlamı:

sıfat Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar:
      “Bu defaki gidişimizde, eşyamızın arasında taç gibi Değerli, Üstün bir parça da vardı.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üstün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan:
      “Bu nazire gazeller muhakkak ki onlardan çok üstündü.” – Asaf Halet Çelebi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.