Haklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Batıl

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haklı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hakka uygun, doğru, yerinde:
      “Fakat aşkta ne hak ne haklı ne haksız ne de bir hakikat vardır.” – Memduh Şevket Esendal

2. sıfat Davası, iddiası, düşüncesi veya davranışı doğru ve adalete uygun olan (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Batıl kelimesinin anlamı:

1. sıfat İnançlar bakımından gerçek olmayan.

2. sıfat Çürük, temelsiz, asılsız.

4. sıfat Geçersiz:
      “Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.