Halis kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Halis– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Halis kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Katışık, Kirli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Halis kelimesinin anlamı:

sıfat, Katışık olmayan, katışıksız, saf:
      “Devşirme değil, cetbecet Türk, özüm gibi halis Sivaslı, aslan gibi kumandan.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Katışık kelimesinin anlamı:

sıfat İçine başka şeyler karışmış olan, karışık, karma, mahlut.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kirli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves.

3. sıfat, mecaz Toplumun değer yargılarına aykırı olan:
      “Bu isim bana bir zamanlar İstanbul’un en kirli âlemlerinde yuvalanmış bir simayı hatırlattı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.