Halsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Halsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Halsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dinç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Halsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bitkin, dermansız, takatsiz.

2. zarf Bitkin, dermansız, takatsiz bir biçimde:
      “Süzüle süzüle bakan gözleriyle fazla yorgun, hâlsiz cevap verdi.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinç kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana:
      “Kısa kesilmiş çember sakallı, iri ağızlı, yetmişlik, dinç bir ihtiyar.” – Memduh Şevket Esendal

2. zarf Canlı, zinde bir biçimde:
      “Sabah olunca, bütün gece uyumamasına karşın kendini dinç hissediyordu.” – İhsan Oktay Anar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.