Haluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Terbiyesiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haluk kelimesinin anlamı:

sıfat, Temiz huylu, iyi ahlaklı:
      “Ahmet Naci, ağırbaşlı, çalışkan ve haluk bir gençti.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Terbiyesiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Terbiyesi olmayan.

2. sıfat Topluluk kurallarına aykırı davranan:
      “Böyle bir terbiyesiz, misafir diye çağrılır mı?” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.