Ham kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ham– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ham kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olgun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ham kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış:
      Ham elma.

2. sıfat İşlenmemiş (madde):
      Ham petrol.

3. sıfat İdmansız:
      Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim.

4. sıfat, mecaz Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan:
      Ham teklif.

5. sıfat, mecaz Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş:
      Ne ham adam!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olgun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenecek duruma gelmiş (meyve):
      “Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar.” – Refik Halit Karay

2. sıfat, mecaz Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.